Dịch vụ truyền hình

Miễn hoàn toàn phí thuê bao ti vi thứ 2 và thứ 3

Miễn hoàn toàn phí thuê bao ti vi thứ 2 và thứ 3

Từ ngày 01/11/2013, Truyền hình Cáp Hải Dương thực hiện chương trình hỗ trợ

Tin tức tổng hợp

Chỉ VTVCab được khai thác hình ảnh Champions League tại Việt Nam

Chỉ VTVCab được khai thác hình ảnh Champions League tại Việt Nam

VTVcab sẽ ngăn chặn các hành vi truyền dẫn trái phép hoặc vi phạm