Dịch vụ truyền hình

Miễn hoàn toàn phí thuê bao ti vi thứ 2 và thứ 3

Miễn hoàn toàn phí thuê bao ti vi thứ 2 và thứ 3

Từ ngày 01/11/2013, Truyền hình Cáp Hải Dương thực hiện chương trình hỗ trợ

Tin tức tổng hợp

Chỉ VTVCab được khai thác hình ảnh Champions League tại Việt Nam

Chỉ VTVCab được khai thác hình ảnh Champions League tại Việt Nam

VTVcab sẽ ngăn chặn các hành vi truyền dẫn trái phép hoặc vi phạm

Tin tức công ty

Thông báo về việc gián đoạn tín hiệu

Thông báo về việc gián đoạn tín hiệu

Từ 7h30 đến 18h00 ngày 23/9/2013, Truyền hình Cáp Hải dương thực hiện việc

Thông báo tăng kênh

Thông báo tăng kênh