Dịch vụ truyền hình

Miễn hoàn toàn phí thuê bao ti vi thứ 2 và thứ 3

Miễn hoàn toàn phí thuê bao ti vi thứ 2 và thứ 3

Từ ngày 01/11/2013, Truyền hình Cáp Hải Dương thực hiện chương trình hỗ trợ

Tin tức tổng hợp

VTV ra mắt chương trình truyền hình “Quốc gia khởi nghiệp”

VTV ra mắt chương trình truyền hình “Quốc gia khởi nghiệp”

Chương trình truyền hình “Quốc gia khởi nghiệp”, một sân chơi cho những bạn

Tin tức công ty

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

            Để tăng cường các hoạt động sản xuất  kinh doanh, Công ty Cổ