Liên Hệ

CTY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP HẢI DƯƠNG
75 Phạm Hồng Thái, TP.Hải Dương

-Trực (24/24h): - 0220 3852 020 - 0220 3836 655.
                          - 0220 3836 886 - 0220 3845 305.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Báo cáo tài chính 2018

Chăm sóc khách hàng

Khuyến mại

Bài viết gần đây

Báo cáo đại hội cổ đông 2019

* Báo cáo đại hội cổ đông 2019: 1. Báo cáo  2. Báo cáo 3. Tờ trình 4. Tờ trình

Bài đăng phổ biến